Musiikkiterapia on monimuotoinen terapiamenetelmä, jossa musiikkia ja sen elementtejä käytetään yksilö– ja ryhmäterapiassa tukemaan ja edistämään asiakkaan vuorovaikutustaitoja, itseilmaisua, liikkumista, emootioita, sosiaalisia taitoja sekä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Musiikkiterapian tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen. Musiikkiterapia voi olla ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa tai hoitavaa. Musiikkiterapiaa antavat hyväksytyn koulutuksen suorittaneet musiikkiterapeutit.

Musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi soittaminen, laulaminen, improvisointi, säveltäminen, laulujen sanoittaminen, musiikin kuuntelu, musiikin mukana liikkuminen, musiikkimaalaus sekä fysioakustinen hoito. Musiikkiterapiassa käymiseen ei kuitenkaan vaadita minkäänlaisia musiikillisia valmiuksia tai osaamista, sillä musiikki on terapiaväline, ei itsetarkoitus.

Musiikkiterapian asiakasryhmiä ovat mm. lastenneurologia, lasten psykiatria, aikuispsykiatria, geriatria, nuorisopsykiatria, varhainen vuorovaikutus, riippuvuuskuntoutus. Lisätietoa eri asiakasryhmistä löydät täältä.

Miten pääsen musiikkiterapiaan?

Musiikkiterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteellä esimerkiksi julkisen terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityislääkärin kautta. Maksavana tahona voi toimia sairaanhoitopiiri, sosiaalitoimi, mielenterveystoimisto, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai asiakas itse. KELA korvaa musiikkiterapiaa nuorten (16-​25v.) harkinnanvaraisena psykoterapeuttisena kuntoutuksena, sekä vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena edellyttäen, että terapeutti on hyväksytty KELAN palveluntuottajaksi. Musiikkipalvelu Affekti oy:n musiikkiterapeutti Hanna-​Kaisa Laakkonen on tehnyt KELAn palveluntuottajasopimuksen nuorten harkinnanvaraisesta psykoterapeuttisesta kuntoutuksesta.

Lisätietoa musiikkiterapiasta löydät suomen musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta.