Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisen oireyhtymän tuottamia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrisia oireyhtymiä ovat esimerkiksi ADHD, ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä. Biologisten tekijöiden lisäksi neuropsykiatristen oireiden taustalla voi olla myös esimerkiksi aivovamma. Neuropsykiatrista valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys– ja päihdekuntoutujien, sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatriseen valmennukseen voi hakeutua myös ilman diagnoosia, mikäli kokee tarvitsevansa tukea arjen haasteisiin ja oman elämän jäsentämiseen.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa pyritään harjoittamaan erityisesti toiminnanohjaukseen liittyviä taitoja, kuten suunnittelemisen taito, aloittamisen kyky, ajanhallinta ja organisointikyky. Nämä taidot tukevat arjen– ja elämänhallinnan taitoja sekä uusien, myönteisten toimintatapojen kehittymistä. Katso lisää neuropsykiatrisen valmennuksen yleisesitteestä.

Musiikkipalvelu Affekti oy:n tarjoama neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä, luovia menetelmiä (musiikki ja kuvataide) valmennuksen tukena käyttävää valmennusta.

Neuropsykiatrista valmennusta antavat koulutetut neuropsykiatriset valmentajat. Valmennus voi olla yksilö– tai ryhmävalmennusta.

Miten pääsen neuropsykiatriseen valmennukseen?

Neuropsykiatriseen valmennukseen voi päästä ottamalla yhteyttä suoraan valmentajaan tai ilmoittautumalla mahdollisiin alkaviin ryhmämuotoisiin valmennuksiin. Valmennuksen pituus ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan valmennettavan tarpeita.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-​toimistoista.

Lisätietoa neuropsykiatrisesta valmennuksesta löydät osoitteesta www​.neu​rop​syki​a​triset​val​men​ta​jat​.fi

VOIMAVARAPUU